Gunung Mananggel

Gunung Mananggel

Porosmedia.com – Lebah dieu, teu pati jauh ti puseur dayeuh Cianjur, kana 5 km-an ka beh kaler, laku patanjala munggaran digelar, Gunung Mananggel Pangauban Batu Karut-Cisungareun, 13 taun katukang (2009).

Sukur ka gusti, kiwari geus rajeg tur gegek deui ku tatangkalan. Nyoreang waktu harita mah matak keueung jeung ketir. Bukaan atawa garapan tepi ka beh punclakna, nepi ka lebah komplek Situs Batu Tapak (kabuyutan). Lian ti eta, di gunung sabudeureunna, nu masih geledegan leuweungna, dikeureuyeuh ditarebangan.

Dua taun mimiti, remen kaluar asup gunung, nitenan kaayaan leuweung. Langsung pagiling gisik jeung sakur manusa nu can sadar kana pentingna ngajaga lingkungan. Incu putu nu boga kamonesan dina usik silat dina beungkeutan Paguron Penca Silat Cahya Paroman pernah newak jeung nyita senso (ragaji mesin) ti jero leuweung, mun teu salah 3 siki. Aya nu ngalawan, sidik ku dedengkotna paguron, teu pati hese dilayanan.

Masalah jadi manjang, aparat lain kadua ngadukung, condong ka pelapor (nu boga senso), pajarkeun ngaleungitkeun banda batur. Antugna urusan jeung hukum, sabaraha kali digelar sidang. Didukung ku salarea, alhamdulillah rengse jeung meunang di pengadilan.

Baca juga:  TPN Ganjar-Mahpud, Benny : Kita Buat Mufakat Sunda Bagi Kemenangan di Jabar

Teu cukup masalah di luhur, kajadian deui pacogregan, ngan teu nepi kana ranah hukum. Nu baroga modal muka leuweung, menta bantuan jawara (preman) ti luar daerah, malah ti luar kabupaten. Maranehna nangtang ngadu jajaten, malah ngancam deuk mencit sagala. Aya bejana jawara-jawara bayaran eta sok ngarumpul di salah sahiji kantor bantuan hukum Cianjur.

Geus disawalakeun jeung nu boga wilayah, Perhutani, kumaha alusna, ngan can aya kaputusan wae.
Meunang beja, pimpinan paguron teu ngajak sasaha, ngajorag sorangan ka eta kantor. Geus disingharepan mah, malah nanya kalawan lemes: “saurna bade aya nu meuncit sim kuring” bari nyodorkeun bedog dua siki nu geus meunang ngasah, pajar teh bisi nu maranehna marintul, “urang paheula-heula wae”. Kawas gaang katincak, buek meunang mabuk, teu lemek teu nyarek. Jempling, euweuh nu ketak saurang oge.

Ti harita euweuh deui kajadian nu rongkah, garapan geus loba nu pada naringgalkeun. Leuweung geus rada simpe tinu narebang kai alam. Bulak balik ka gunung ukur mariksa tatangkalan nu jadi wates leuweung larangan.
Sugan weh paguron penca silat di wewengkon sejenna oge daria dina mulasara gunung jeung leuweungna, ciri huripna hirup manusa.

Baca juga:  Pengertian, Peran, dan Fungsi Bank Umum

Sawareh carita nu jadi pameungkeut tatali wargi, mugia sapapanjangna. Hatur nuhun Kang Aah (Ustadz Jalal, Pimpinan Paguron Silat Cahyaparoman srg Pesantren Bina Akhlak Cianjur), Kang Usup Abah Ziashaki , Kang Ihsan, Kang Bangbang kum kasadaya incu putu Gunung Mananggel Gunung Geulis, Pangauban Batukarut, Cisunggareun, Cibalagung (Buyut Walungan Tengah Citarum).
Incu putu, laju bae 🙏🌿

Oleh: Rahmat Leuweung

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *